Chuyên Gia

Diễn Giả

07 báo cáo viên nước ngoài cùng các báo cáo viên trong nước chuyên ngành nội soi tiêu hóa

VGEC 2019 vinh dự có sự góp mặt của các báo cáo viên chuyên ngành nội soi tiêu hóa đến từ các bệnh viện nổi tiếng trong nước và nước ngoài. VGEC dự kiến có sự tham gia của hơn 400 bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành nội soi tiêu hóa đến từ các trung tâm y tế, bệnh viện lớn trong cả nước.