Kế hoạch tổ chức

Hybrid conference - Thời gian 2 ngày (thứ sáu, thứ bảy 03-04/12/2021)

Thứ sáu: 14.00 am – 15.30 pm

 • 14.00-14.30: webinar
 • 14.30 – 15.30: Các lớp hands-on: <20 người/lớp (lectures + hands-on) – tại KS Indochine Palace, Tp. Huế
 • Họp bầu BCH - tại KS Indochine Palace, Tp. Huế

Thứ bảy: 07.30 am – 16.30 pm

 • Báo cáo: các báo cáo tổng quan theo chủ đề (BCV nước ngoài/trong nước)
 • Live demo: Huế - Hà Nội - Sài Gòn
 • Địa điểm tổ chức: KS Indochine Palace - Huế (chủ toạ đoàn)

 

 

Online (webinar)

Thứ sáu: 9h-16h

 • Các session theo chủ đề: Ung thư sớm, tiến bộ trong nội soi can thiệp, EUS/ERCP, AI trong nội soi
 • Chủ tọa đoàn: tập trung 3 đầu cầu – báo cáo trực tiếp/video recording
 • Mỗi session kéo dài 75’

Thứ bảy: 9h-15h

 • Các bài tổng quan (Báo cáo viên nước ngoài/Trong nước): video recording
 • Live demo: Huế - Hà Nội - Sài Gòn

Phản hồi gần đây

  vfdelogo

  Văn phòng Liên Chi Hội Nội Soi Tiêu Hóa Việt Nam. Địa chỉ: 91 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 028 3955 0308 Bản quyền thuộc về © VFDE 2016 - 2019.