CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ NỘI SOI TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN 5 – NĂM 2021

 • Chương Trình Điều Dưỡng
 • Thứ 7, Ngày 04/12/2021
 • Giới thiệu của công ty tài trợ 

  13.30 – 13.50 

 • Khai mạc hội nghị

  TS.BS Hồ Đăng Quý Dũng

  13.50 – 14.00 

 • PHIÊN 1 – Chủ tọa đoàn: ThS.ĐD. Bạch Thanh An, CN.ĐD Phan Thị Hồng Quý

 • Cập nhật qui trình khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và ống nội soi trong thời kỳ COVID

  ThS. ĐD. Bạch Thanh An – Bệnh viện Chợ Rẫy

  14.00 – 14.15 

 • Vai trò của điều dưỡng trong nội soi can thiệp lấy dị vật ống tiêu hóa 

  CN.ĐD. Phan Thị Hồng Quý – Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

  14.15 – 14.30 

 • Vai trò của Điều dưỡng trong nội soi can thiệp XHTH 

  ĐD. Lê Ngọc Hoàng – Bệnh viện C Đà Nẵng

  14.30 – 14.45 

 • Hướng dẫn chuẩn bị bệnh nhân và dụng cụ trong nội soi chẩn đoán ung thư sớm ống tiêu hóa 

  ĐD. Lê Thị Bích Thảo – Bệnh viện ĐHYD Huế

  14.45 – 15.00

 • Giải lao - Giới thiệu của công ty tài trợ 

  15.00 – 15.15 

 • PHIÊN 2 - Chủ tọa đoàn: ThS.ĐD Đào Viết Quân, ThS.ĐD Phạm Quốc Thông

 • Kỹ thuật và vai trò của Điều dưỡng trong EUS-BD 

  ThS. ĐD. Phạm Quốc Thông – Bệnh viện Chợ Rẫy

  15.15 – 15.30 

 • Vai trò của điều dưỡng trong EUS – FNA tại Bệnh viện Việt Đức 

  ĐD. Nguyễn Anh Quân - BV Việt Đức Hà Nội.

  15.30 – 15.45 

 • Vai trò của Điều dưỡng trong nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp – lấy sỏi đường mật 

  ĐD. Hà Văn Tuân – Bệnh viện Trung Ương Huế

  15.45 – 16.00 

 • Đánh giá kết quả làm sạch đại tràng với ứng dụng hỗ trợ chuẩn bị trên điện thoại 

  ThS.ĐD Đào Viết Quân – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  16.00 – 16.15 

 • Vai trò của điều dưỡng trong nội soi can thiệp cắt polyp khó tại BVĐK TW Cần Thơ 

  CN.ĐD Huỳnh Tuấn Kiệt - Bệnh viên ĐK Trung Ương Cần Thơ

  16.15 – 16.30 

 • Bế mạc

  TS.BS Hồ Đăng Quý Dũng- Bệnh viện Chợ Rẫy

  16.30